Vad vi gör

En snabböversikt över Regnbågsläkarnas arbete

Utbildning

Vi arbetar med utbildning av nuvarande och blivande kollegor.

Kollegialt stöd

Vi är ett nätverk av HBTQIA-läkare och -tandläkare som stöttar varandra när det behövs.

SociaLT

Ibland kan det vara skönt att få umgås med andra HBTQIA-personer och  tillhöra normen istället för undantagen. Vi ordnar regelbundet träffar för våra medlemmar och deras anhöriga.

Politik

Vi bedriver politisk lobbyverksamhet för att försvara och främja HBTQIA-personers rättigheter.

Saker som händer i föreningen

Regnbågsläkarna välkomnar nya lagförslag

En del av Regnbågsläkarnas arbete är att fungera som remissinstans för olika myndigheter. Under våren har vi uttalat oss om ett lagförslag som bl.a. innebär att transpersoner och intersexpersoner kan…

Nya hemsidan är här!

Hej! Nu är Regnbågsläkarnas nya hemsida uppe! Vi har fortfarande en del tekniska problem, vilket till exempel gör att den här sidan med nyheter är det första du ser som…

Hemsidan är på väg!

Hej! Du har kommit till Regnbågsläkarnas hemsida! Den är under konstruktion. Under tiden kan du hitta information om oss eller kontakta oss via vår facebooksida. Du kan också maila till…

Mer om Regnbågsläkarna

Vi strävar efter att bli en självklar röst i frågor som rör HBTQIA-personer i vården

Vi har verkat för HBTQIA-personers hälsa och rättigheter sedan 1988

Regnbågsläkarna är en intresseförening för HBTQIA-personer som är läkare, tandläkare, eller studerar till att bli läkare eller tandläkare. När föreningen grundades (då under namnet Föreningen Homosexuella Läkare) var det som en reaktion på behovet av information och kollegialt stöd under HIV-epidemin i slutet av åttiotalet. Sedan dess har vi breddat vår verksamhet, och arbetar via utbildning, sociala tillställningar och politisk lobbyverksamhet för att främja hälsa och välmående bland våra medlemmar, och i förlängningen för HBTQIA-communityn i stort.

 

Folkrörelsen för HBTQIA-personers rättigheter har gjort stora landvinningar sedan föreningen bildades, men fortfarande återstår problem med diskriminering, ojämlik behandling, och okunskap. Vi vet också att HBTQIA-personer har en sämre hälsa än befolkningen i stort – det finns mycket kvar att kämpa för. Vi i Regnbågsläkarna ser också att vården är en arbetsplats med särskilda krav och utmaningar, och att rollen som läkare eller tandläkare är förenad med stort ansvar, och ibland kan bli betungande. Därför tror vi att det är viktigt med en organisation som tillhandahåller kollegialt stöd specifikt för HBTQIA-läkare och -tandläkare.

 

Vi arbetar också med utbildning av nuvarande och blivande kollegor, samt politisk lobbyverksamhet. Där anser vi att vårt medicinska kunnande och vår erfarenhet av arbete i vården, i kombination med våra livserfarenheter som HBTQIA-personer kan tillföra ett viktigt perspektiv.

Vi deltar varje år i Stockholms Prideparad!

Regnbågsläkarnas styrelse

Christian ABI-Khalil

 ST-läkare i Allmänmedicin. Ordförande. Särskilt intresserad av utbildnings- och integrationsfrågor, samt av regnbågsfamiljer.

Katie Collmar

Leg. läk. Vice ordförande. Kontaktperson för för hemsidan. Särskilt intresserad av könsdysfori.

JO Reitan

Radiolog. Kassör; kontaktperson för fakturering etc, samt frågor om medlemsregistret.

IRINA SAMUELSSON

Leg. läk. Kontaktperson för dig som funderar på att bli medlem.

Axel brattberg

Överläkare i neurologi och rehabiliteringsmedicin. Auktoriserad klinisk sexolog; medlem i NACS.

Andreas Abrahamsson

AT-läkare. Sekreterare. 

Tove Freiburghaus

Underläkare. Forskare inom neurovetenskap.

Bli medlem i Regnbågsläkarna!

Regnbågsläkarna välkomnar dig som är läkare, tandläkare, eller studerar till att bli läkare eller tandläkare, och som har en normbrytande sexualitet eller könsidentitet. Till exempel kanske du är homo- bi- pan-, eller asexuell, identifierar dg som ett annat kön än det du tilldelades vid födseln, identifierar dig som queer, eller är intersexperson.

Som medlem är du välkommen till de sociala aktiviteter som föreningen arrangerar, har rösträtt på årsstämman, och är valbar till styrelsen, och andra fasta poster inom föreningen (revisor, valberedning mm.) Det finns stora möjligheter för den som är intresserad att engagera sig i föreningens arbete, även om man inte vill inneha en specifik post i föreningen.

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften (400 kr/kalenderår) till bankgiro 314-3740. Märk betalningen med ditt namn och din emailadress. Skriv också ett mail till regnbagslakarna@gmail.com, och berätta att du vill bli medlem.

Kontakta oss!

Har du frågor, funderar på att bli medlem i Regnbågsläkarna, är bekymrad över hur det ska gå att komma ut på jobbet, vill att vi ska delta i något utbildningssammanhang, att vi ska uttala oss i en politisk fråga, eller undrar om ett regnbågsglittrigt stetoskop är “over the top”? Tveka inte att kontakta oss! Du kan ställa en allmän fråga, eller en som är riktad till någon av kontaktpersonerna i styrelsen. Du når oss lättast via email. Skriv till  regnbagslakarna@gmail.com!