Regnbågsläkarna välkomnar nya lagförslag

En del av Regnbågsläkarnas arbete är att fungera som remissinstans för olika myndigheter. Under våren har vi uttalat oss om ett lagförslag som bl.a. innebär att transpersoner och intersexpersoner kan få tillgång till underlivskirurgi utan att behöva ansöka till Socialstyrelsens rättsliga råd, och att ansökan om att korrigera juridiskt kön separeras från ansökan om att få genomgå underlivskirurgi.

Vi i Regnbågsläkarna välkomnar lagförslaget, och anser att det över lag är ett klart steg framåt för transpersoners rättigheter. Vi noterar att Regeringen tyvärr valt att bortse från flera av de synpunkter vi och andra intresseorganisationer hade, där vi anser att lagen riskerar att tillämpas alltför restriktivt, men ser över lag ändå det här lagförslaget som ett klart steg framåt för trans- och intersexpersoners rättigheter.

Om det nya lagförslaget godkänns kommer det att börja gälla 1 januari 2020. Lagförslaget i sin helhet, och Regeringens kommentarer till remissinstansernas synpunkter finns här:

https://www.regeringen.se/4a57db/contentassets/e5155d68d9f342a18a449640d8d2f76a/vissa-kirurgiska-ingrepp-i-konsorganen-och-andring-av-det-kon-som-framgar-av-folkbokforingen.pdf

Promemorian som Regnbågsläkarna har uttalat sig om, samt vårt remissvar finns här:

https://www.regeringen.se/remisser/2018/05/remiss-ds-201811-vissa-kirurgiska-ingrepp-i-konsorganen/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *