Välkommen till Föreningen Homosexuella Läkares (FHL)s hemsida.

FHL 27 år 2015
FHL är en förening för HBT-personer bland läkare, tandläkare och kandidater. Snart kan FHL fira sin 27 års födelsedag, och är därmed Sveriges äldsta yrkesförening för HBT-personer. Fyller vi någon funktion? Är det över huvud taget viktigt att FHL finns, kanske någon frågar sig. Mycket av det vi gör syns inte utåt, och därför vill jag som föreningens ordförande rikta mig till dig och berätta litet närmare om vad vi håller på med. Och varför din medverkan är viktig och värdefull.

FHL började ursprungligen bland en grupp eldsjälar som en reaktion på de behov i form av information och kamratstöd som uppstod i samband med den uppblossande hiv-epidemin i slutet av 80-talet. Föreningens verksamhet har sedan dess inte enbart riktat sig inåt till sina medlemmar, utan har också i hög grad riktat sig utåt mot samhället.

Inåt har föreningen FHL:s största åtagande varit den årliga medlemskonferensen i Söderköping under en helg i oktober. Den kallades ursprungligen Venhälsokonferensen, men heter numera HBT-hälsokonferensen. I år är temat Regnbågsfamiljer och Surrogatmödraskap. I firandet av Stockholm Pride har FHL deltagit med ett välutrustat sjukvårdstält för första hjälpen, och har hållit symposier om hälsofrågor för HBT-personer.

FHL på Stockholmpride 18 år 1998-2015
Därtill har vi deltagit i Pridefirandet med ekipage i paraden och med medlemsmiddagar. I år kommer vi att ha ett symposium tillsammans med SYLF och LF om HBT-kompetens i sjukvården. Under året har vi därtill regelmässigt haft 3-4 medlemsmöten med föredrag eller andra kulturella aktiviteter. På vår hemsida gaydoctor.se finns ett kalendarium för aktiviteterna.

Utåt har FHL under de gångna åren samarbetat med offentliga institutioner såsom tidigare LAFA (Landstinget förebygger aids), Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Folkhälsomyndigheten, samt med Läkarförbundet för att på olika sätt delta i det hälsobefrämjande arbetet för HBT-personer, däribland hiv och STI-frågor. Vi har skrivit och just nyligen reviderat texten på www.Viss.nu om bemötande av HBT-patienter i vården. En ny text med HBT frågor kommer läggas in på www.internetmedicin.se under våren. Vidare kommer boken Allmänmedicin ut i ny upplaga med ett reviderat kapitel om hälsoproblem hos HBT personer. Föreningen har deltagit i Medicinska Riksstämman med posters och symposier. Vi har deltagit i nätverk av HBT- yrkesföreningar såsom för poliser, militärer, undersköterskor och sköterskor. I höstas ryckte vi ut till Gotland och höll en informationsdag för vårdpersonal under Gotland Pride. Vi vill gärna sprida FHL:s deltagande till flera Pridefiranden i Sverige och efterlyser intresserade medlemmar som kan medverka i andra städer och parader.

Vi som aktivt kunnat arbeta med föreningen har haft en rolig och givande tid under alla år, och vi ser mer än gärna att du kommer med i gemenskapen, vare sig som aktiv medlem i styrelsen eller som vanlig medlem.

Med vänliga hälsningar!

Sven Grützmeier
Ordförande.Siten uppdaterad 20151116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FHL - Föreningen Homosexuella Läkare
Kontaktperson: Sven Grutzmeier

 
  Box 17232, Stockholm